บทบัญญัติเทควันโด TAEKWONDO PRECEPTS

                                                              บทบัญญัติเทควันโด
                                                    TAEKWONDO PRECEPTS
                                                                  태권도 교훈


1.จงรักภักดีต่อประเทศชาติของตน
   BE FAITHFUL TO YOU COUNTRY
2. เคารพพ่อแม่ ครูอาจารย์และผู้มีพระคุณ
   HONOUR YOUR MASTERS AND PARENTS
3.ซื่อตรง จริงใจต่อเพื่อน
   BE FAITHFUL TO YOUR FRIENDS
4. อย่าทำร้ายผู้อื่น โดยไม่จำเป็น
    DO NOT KILL OR WOUND OTHERS
5. อย่าท้อถอยต่อเหตุการณ์ทั้งปวง
    NEVER RETREAT


                                                     ข้อปฏิบัติของนักเรียน
                                 Practices of students
                                             학생의 규칙

1. ให้ความเคารพผู้อาวุโส
    RESPECT THE SENIORITY SYSTEM
2. กระทำตนให้ดีที่สุดอย่างสม่ำเสมอ
    ALWAYS DO YOUR BEST
3. ตัดสินเหตุการณ์ด้วยความระมัดระวังและถูกต้อง
    JUDGE CAREFULLY AND CORRECTLY
ปล. นักเทควันโดนอกจากจะต้องฝึกตัวเองให้เก่งทางด้านร่างกายแล้ว ก็ต้องฝึกฝนด้านคุณธรรม และจิตวิญญาณแห่งเทควันโด ควบคู่กันไปด้วย จึงจะได้ชื่อว่าเป็นนักเทควันโดอย่างสมบูรณ์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น